MARKARBETEN & DRÄNERINGSARBETEN

Vi anlitas av fastighetsägare och företag

i Uppsala, Enköping, Västerås med omnejd.


MINDRE JOBB & TOTALENTREPRENAD

ENSKILT AVLOPP

Många avlopp är tyvärr inte godkända enligt dagens regelverk. Vi bistår genom hela avloppsprojektet. 

 Mätning på plats, rådgivning  och  offert!

ENSKILT AVLOPP I UPPSALA

FUKTTEKNIK

DRÄNERINGSARBETEN

Vi jobbar med det mest effektiva fuktskyddet på marknaden för din trygghet och en hållbar tillförlitlig framtid för din fastighet. 

FUKTSKYDDET

MINIRENINGSVERK

MINIRENINGSVERK

För enskilda hushåll, flerhushåll, företag med flera. Vi jobbar med teknik som ligger i  framkant inom avloppsreningsverk. 

4evergreen

SAMARBETE

GRÄV OCH RIVNINGSARBETEN

Vi har Upplandshus förtroende att utföra gräv- och rinvingsarbeten i samband med deras projekt. 

upplandshus